Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skole-hjem samarbejde

Skolen anser det gensidige forpligtende forældresamarbejde, der understøtter og videreudvikler børns trivsel, læring og udvikling, for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven opnår de kompetencer, kundskaber og færdigheder, som skolens undervisning retter sig imod. 
Forældregruppen præsenteres for dagtilbuddets og skolens målsætning vedrørende børnenes sociale fællesskab, ved førstkommende forældremøde. På dette møde vælges et forældreråd.

Forældrerådets opgaver er følgende:

 • Understøtte social trivsel, tilhørsforhold og gensidig ansvarlighed blandt børn, elever og forældre.
 • Arbejde med at skabe rummelighed i den enkelte forældrekreds
 • Rådet afholder 1-2 møder om året og arrangerer 1-2 fælles klasse/gruppearrangementer.
   

Forældrerådet vælges på følgende måde:

 • Medlemmer vælges for 1 år ud fra frivillighedsprincippet alternativt ud fra afkrydsningslisten - rullende udskiftning.
   

Lærerne / pædagogers rolle i forhold til forældreråd:

 • Klasselærer / pædagog indkalder til forældremøde. Dagsorden udarbejdes i samarbejde med forældreråd.
 • Lærer / pædagoger deltager i de arrangementer, der er er angivet i mødeoversigten.


Fællesbestyrelsens opgave:

 • At understøtte forældrerådene, med særlig fokus på dagtilbud og indskolingen.
 • Understøtte forældrerådene og forældrerådsarrangementer i klasserne.

Samarbejdet om elevens trivsel, læring og udvikling bygger på dialog. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være åbenhed, respekt og ligeværdighed og hensigten bør altid være at fremme elevens trivsel og udbytte af undervisningen.
Vi ønsker at fremme de gode samarbejdsrelationer i fællesskabet omkring skolen. 

Skolen har følgende rammer for skole-hjemsamarbejdet:


Informationsmøder

Der inviteres til informationsmøder i forbindelse med overgangen fra børnehave til Skoleintro og indskrivningen i 0. klasse.
Her deltager børnehaveklasseleder eller skolepædagog, samt daginstitutions- og skoleleder.

Forældremøder

Der inviteres til forældremøder i indskolingen og på mellemtrinnet ved skoleårets begyndelse. Efter fælles informationer om kommende skoleår går klasserne ud hver for sig. Her drøftes klassens sociale trivsel og skole-hjemsamarbejdet. Her vælger forældrene ligeledes et forældreråd.

Åben skole

Skolen har en forældrebank. Heri har forældrene budt ind med deres kompetencer i forhold til at deltage i åben skole-arrangementer.

Til forældremødet deltager:

 • 2 eller flere af klassens lærere/pædagoger.
 • En repræsentant fra bestyrelsen.
 • Skolens medievejleder, evt. AKT og SSP ad hoc.
 • Skolens leder

 

Skole-hjemsamtaler

I løbet af skoleåret inviteres til en skole-hjemsamtale. Her deltager 2 af klassens primære lærere/pædagoger.
Der kan i løbet af året inviteres til behovssamtale(r), hvis lærer, forældre eller leder vurderer, at en elev har behov for dette.
Det forventes, at eleven deltager i skole-hjemsamtalen på alle årgange.

Elevplaner

Forud for skole-hjemsamtalen udleveres der en elevplan, hvori elevens lærere/pædagog afgiver udtalelse om elevens udvikling, status og indsatsområder samt eventuelle tiltag.

Åbent hus

Hen over skoleåret inviteres forældrene/bedsteforældre m.fl. til forskellige sociale arrangementer på skolen og i klasserne.  
Forældrerådene kan tage initiativ til forskellige sociale klassearrangementer.

AULA

Den daglige kontakt mellem skolen og hjemmet sker enten personligt indenfor lærerens/pædagogens arbejdstid eller via AULA og Min-Institution.
Behov for personlig kontakt uden for lærere og pædagogers arbejdstid rettes til skolens leder.