Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Profil

 

Sinding Skoles profil
Trivsel, Læring, Bevægelse, Sundhed og GlædeSinding Skole er en inkluderende og rummelig lokalskole.

Skolens primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.
Dette kombinerer vi med bevægelse, sundhed og glæde.

Vi arbejder med at skabe gode relationer og fællesskaber mellem skolens elever, lærere, forældre og skoleledelse, da det er en vigtig forudsætning for elevernes udbytte af deres skolegang.

 

Trivsel
Vi arbejder for, at børn og voksne trives i et inkluderende fællesskab med nærvær, tillid og gensidig respekt.

 

Læring
Ved at udfordre børnenes livsduelighed, nysgerrighed og kreativitet, ønsker vi at gøre dem aktive og styrke deres evne til at tage kritisk stilling.

Bevægelse
Bevægelse er en integreret del af undervisningen. Vi har gennem Ta’ Pulsen-projekt arbejdet med at fremme læringsmiljøerne, kendetegnet ved højt engagement, øget selvværd og trivsel. Aktiviteterne og undervisningen er tilrettelagt i forhold til børnenes parathed.

 

Sundhed

Med vores sundhedsprofil ønsker vi, at det enkelte barn oplever en øget personlig, sundhedsmæssig- og læringsmæssig udvikling i form af bedre velvære, udholdenhed og koncentration.

Glæde
Vi arbejder på, at alle børn skal opleve en glæde ved at være, en glæde ved at komme i skole og en glæde ved fællesskabet med de andre børn og voksne i skolen. Dette sker bl.a. gennem ligeværdig dialog og gode relationer. Vi skaber i fællesskab et trygt miljø, og dermed grundlag for udvikling af selvstændighed og ansvarlighed.

 

Revideret af Fællesbestyrelsen, 2019.