MENU
Aula_close Layer 1

Specialtilbuddet Huset

Huset er et specialtilbud for børn med vanskeligheder inden for adfærd, kontakt og trivsel. Børnene har enten ingen- eller blandede diagnoser. 

Dagligdagen i Huset består af en socialpædagogisk indsats kombineret med undervisning i skolens fag, hvor der i videst muligt omfang tages udgangspunkt i de enkelte børns behov og forudsætninger. Undervisningen er helheds- og projektorienteret og kan foregå både individuelt og i grupper. Målet er at skabe ro i barnet, så det igen kan inkluderes i andre skole- og fritidstilbud. 

Fælles for alle børnene er, at de har brug for at udvikle deres selvforståelse og styrke deres selv gennem livgivende sociale- og relationelle samspil.

De ansatte har et tæt samarbejde for at løse de pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver bedst muligt.

Børnene er hver uge til svømmeundervisning i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Huset er en del af Sinding-Ørre Midtpunkt, som også omfatter skole, daginstitution og hal. 

Det faglige team består af lærere med AKT-uddannelse, en pædagog samt pædagogmedhjælpere.