Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Specialtilbuddet: Huset og Bussen

Huset og Bussen er et specialtilbud for børn med vanskeligheder inden for adfærd, kontakt og trivsel. Børnene har enten ingen- eller blandede diagnoser. 

Beskrivelse af Bussen

Bussen er et socialpædagogisk tilbud, hvor fag, social træning og mestring er integreret gennem hele dagen. Der er 4-5 børn i Bussen.

Undervisningen er helheds- og projektorienteret.

 

Beskrivelse af Huset

Dagligdagen i Huset består af en socialpædagogisk indsats kombineret med undervisning i skolens fag, hvor der i videst muligt omfang tages udgangspunkt i de enkelte børns behov og forudsætninger. Der er 6-8 børn i Huset.
 

Målet for Bussen og Huset er at skabe ro i barnet, så det igen kan inkluderes i andre skole- og fritidstilbud.
Fælles for alle børnene er, at de har brug for at udvikle deres selvforståelse og styrke deres selv gennem livgivende sociale- og relationelle samspil.

De ansatte har et tæt samarbejde for at løse de pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver bedst muligt.

Børnene er hver uge til svømmeundervisning i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Bussen og Huset er en del af Sinding-Ørre Midtpunkt, som også omfatter skole, daginstitution og hal. 

Det faglige team består af lærere med AKT-uddannelse, en pædagog, pædagogmedhjælpere og en ergoterapeut. 

 

Dokumenter